Национален фотоконкурс “Строителният гений на Колю Фичето”

НЧ “Дряновска пробуда-2008” и МОГА – Дряново организират фотоконкурс посветен на Първомайстор Колю Фичето.

 

Регламент и общи условия на фотоконкурса:

“Строителният гений на Колю Фичето”

 

Участници

Право на участие имат всички фотографи, напреднали любители и любители, без ограничения във възрастта.

В конкурса НЕ могат да участват автори, които са членове на журито, нито техните семейства и други лица, свързани с организацията на конкурса.

Tема – “Художествена интерпретация на построеното от Колю Фичето”

Фотоконкурсът има за цел да покаже и да популяризира всички обекти на Първомайстора.

 

Технически изисквания

– Всеки автор може да участва с максимум 5 цветни или черно-бели снимки в категория

– Снимките трябва да не са по-стари от 3 г. (да са направени през 2012, 2013 или 2014).

– Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ мястото, където е направена снимката – до 100 знака.

– Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 2000 пиксела по дългата страна. Файловете не трябва да са по-големи от 5 MB. Всеки автор трябва да може да предостави снимка в оригинален размер.

– Допуска се минимална допълнителна обработка на снимките като: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; кадриране.

– Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са претърпели многократна дигитална обработка или съдържат допълнително прибавени изображения, надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват уменията на автора да работи с фотообработващи програми.

 

Авторски права

– Авторските права са притежание на фотографите.

– Участниците в конкурса могат да изпращат само фотографии, направени от тях самите и върху които имат авторски права. Организаторите не проверяват авторството на фотографиите и приемат акта на изпращането им като декларация за авторство от страна на участниците. За автор на снимката ще бъде считан кандидатът, чието име е записано в текста на имейла, с който снимката е изпратена за конкурса.

Снимките не бива да са обвързани с договор за изключителни авторски права към трети лица.

– Изпращайки фотография за участие в конкурса, участниците дават съгласието си организаторите да ги използват по следния начин: да ги публикуват на хартия или в електронен формат, да бъдат включени в изложбата, с която ще завърши конкурса, както и да бъдат използвани в публикации, свързани с изявата, и с цел реклама и представяне на конкурса. Участникът освобождава организаторите на конкурса от всякакви претенции на трети лица, свързани с използване на творбата за промоционалните цели на конкурса.

Регистрация и изпращане на снимки за участие:

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става на адрес (по избор един от двата): mogadryanovo@gmail.com или dryanovska_probuda@abv.bg

Към всяка снимка трябва задължително да има приложена следната информация:

– заглавие на снимката
– име на автора
– текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до 100 знака)
– година на заснемане
– телефон и e-mail за връзка

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.

Срок за изпращане на снимките:

Конкурсът се открива на 13 май 2014 г.

Краят на конкурса настъпва в 24.00 часа на 20 юни 2014 г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса.

Избор на победители

Снимките ще бъдат оценявани от тричленно жури, включващо представители от професионални фотографи и художници . Журито работи по утвърдени художествени и технически критерии.

Обявяване на победителите и награди

На 22 юни 2014 г. ще бъдат определени наградените във всяка категория. Имената им ще бъдат обявени във Facebook страниците на НЧ”Дряновска пробуда-2008″, МОГА -Дряново и Дестинация Дряново.

Фотографиите ще бъдат включени в изложба, която ще бъде открита на 26 юни 2014 и ще продължи до закриването на фестивала на 28 юни.

Победителите и поощрените фотографи ще бъдат наградени на специална церемония при закриване на фестивала.

Наградите са общо 3 на брой.

Една първа награда -100 лева, една втора – 60 лева и една трета – 40 лева.

Съхранение на лични данни

Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на победителите в конкурса и съответното им награждаване.

Фотографът дава съгласието си НЧ”Дряновска пробуда-2008″ и МОГА – Дряново да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани със състезанието.

Приемане на правилата на конкурса

С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с условията на конкурса и че ги приемат.

Други

Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат на решение от страна на журито.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s