Ники

Безглаголно – той. Последователен. Естествен. Благ. Обективен оптимист. Съвременен будител. Пресичане. „Ето това е човек, за когото трябва да разкажеш!“ – развълнувано отбеляза Мартина – един от ге…

Source: Ники

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s